Agrogea
 
 

Земјоделски машини

 
АГРО ГЕА е составена како трговско претпријатие која нуди основни услуги вклучувајќи продажба на автомобили, земјоделска опрема и резервни делови. Исто така, Агро Геа нуди сервисирање и превентивно одржување на машините кои ги увезува, но и на слични машини. За да се олесни вашата работа, за да ви помогнеме секогаш да постигнувате продуктивност и за да бидете во чекор со времето и европската технологија во областа на агрономија, ние ви ги нудиме овие видови на машини за обработка на земјиштето:

  • Трактори
  • Комбајни
  • Мотокултиватори
  • Балирачки
  • Други

 

ПРОИЗВОДИ