Agrogea
 
 

За нас

 
 
АГРО ГЕА е приватна компанија со седиште во Тетово, во рамките на која постојат комерцијален и трговски сектор, со цел обезбедување на подобри услуги.

АГРО ГЕА е составена како трговско претпријатие која нуди основни услуги вклучувајќи продажба на автомобили, земјоделска опрема и резервни делови. Исто така, Агро Геа нуди сервисирање и превентивно одржување на понудените машини и опреми.

Со својата деловна политика, АГРО ГЕА се здоби со статус на еден од најважните дистрибутери на производите на листата на Република Македонија. Успехот на продажба е главно резултат на изборот на високо квалитетни и професионални деловни партнери од нашата земја.

Посветената работа на вработените на нашето претпријатие, како и јасната визија за да понудиме конкурентни производи со висок квалитет, претставуваат една од нашите посебни карактеристики што нé разликува на пазарот. АГРО ГЕА има водечка позиција во обезбедување на машини и опреми за земјоделство, за кои имаме долгорочна стратешка цел за да се постигне повисоко ниво во повеќе земји, обезбедувајќи квалитет и професионални услуги.

 

За вас

Вас ви ги нудиме најновите машини од европските земји. Ние ви овозможуваме да бидете во чекор со технологијата во областа на агрономијата. Секоја машина е со висок квалитет и е опремена со сите резервни делови. За вас, ние вршиме и поправка на истите, користејќи професионални делови со стручни и професионални лица кои ја познаваат ова област. Ние ви нудиме сигурност и соработка, за секогаш да бидеме поблиску до вас и во ваша услуга.